Stručnost je temelj uspjeha

Službenik za zaštitu podataka imenuje se na temelju stručnih kvalifikacija, a osobito stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka te sposobnosti izvršavanja zadaća.

Izabrani pojedinac mora moći obavljati svoje zadaće i mora biti educiran na ispravan način te kontinuirano nadograđivati svoja znanja, i pri tom osiguravati temeljna načela poštivanja integriteta, visokih moralnih i etičkih vrijednosti. Mora biti pošten.

Ali mora moći naložiti i najvišim upravljačkim razinama vaše organizacije da prestanu, zastanu ili promjene načine i procese pojedinih obrada osobnih podataka, uz jasnu i nedvojbenu argumentaciju. Stoga je neophodno da odabrani pojedinac bude svjestan svojih obveza, odgovornosti i prava te svih alata i mjera kojima može osigurati ispunjenje svojih obveza i zaštititi pravni subjekt o kojem neprekidno brine.