Društvenim mrežama i medijima širi se snimka dvojice kupaca tijekom njihovog verbalnog i fizičkog sukoba na blagajni jednog trgovačkog lanca.

U prvom redu, treba se staviti u položaj tih pojedinaca i njihovih obitelji i kako im je narušena privatnost javnom objavom ove snimke i fotografija. Štoviše, zasigurno trpe određenu nematerijalnu štetu, za koju su sami krivi samo u manjem dijelu.

Glavni problem je postupanje trgovačkog lanca s ovom snimkom i omogućavanje njene javne objave.

Namjerno spominjemo trgovački centar kao glavnog krivca umjesto jednog ili više njegovih zaposlenika ili zaposlenika treće tvrtke koji imaju pristup snimkama na sustavu video nadzora.

Evo i zašto:

1. Člankom 26. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka jasno je utvrđeno da se video nadzor može provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine. Dijeljenje te snimke izvan organizacije i javna objava definitivno nisu zakoniti.

2. Člankom 28. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka jasno je utvrđeno da snimkama može pristupiti samo odgovorna osoba voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti te da sustav video nadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba. Samo trgovački lanac zna tko sve ima pristup snimkama video nadzora, ne samo na papiru već i u stvarnosti, i jesu li osigurali takve mjere ograničenja pristupa.

3. Zaštita osoba i imovine putem video nadzora zakonita je temeljem članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a kada je nužna za potrebe legitimnih interesa trgovačkog lanca. No, njeno dijeljenje izvan trgovačkog lanca i javna objava nisu zakoniti jer nije ispunjen nijedan od 6 temelja zakonitosti iz članka 6. stavka 1. GDPR-a.

4. Samim time se trgovački lanac ogrješio i o članak 5. stavak 1. točke (a), (b) i (f), odnosno, nezakonitim postupanjem video snimkama, na način da postupanje nije u skladu sa svrhom zaštite osoba i imovine, te izostankom osiguranja odgovarajućih mjera sigurnosti prikupljenih video snimki uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade.

5. Odlukom AZOP-a iz prosinca 2018. o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka https://azop.hr/aktualno/detaljnije/odluka-o-uspostavi-i-javnoj-objavi-popisa-vrsta-postupaka-obrade-koje-podli točnije točkom 6) kojom se obrada osobnih podataka korištenjem sustavnog nadzora javno dostupnih mjesta u velikom opsegu utvrđuje obradom za koju se mora provesti Procjena učinka na zaštitu podataka (DPIA, Data Protection Impact Assessment), trgovački je lanac morao takvu obvezu davno ispuniti i pri tom provjeriti sve rizike i osigurati mjere kojima se rizici za snimljene osobe dovode na umjerenu ili prihvatljivu razinu. Ako i jesu to proveli i dokumentirali, očigledno u praksi nije implementirano.

6. Ako je snimku iz sustava video nadzora nezakonito iznio, kopirao, podijelo s trećima ili javno objavio zaposlenik trgovačkog lanca, tada imamo dvije opcije: ili trgovački lanac nije osigurao da samo educirani zaposlenici svjesni svojih obveza imaju pristup tim snimkama ili se radi o povredi radne obveze od strane zaposlenika.

7. Ako je snimku iz sustava video nadzora nezakonito iznio, kopirao, podijelo s trećima ili javno objavio zaposlenik vanjske tvrtke koja održava sustav video nadzora ili zaštitarske tvrtke, tada je trgovački lanac odgovoran za kršenje članka 28. GDPR-a jer je angažirao izvršitelja obrade koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz GDPR-a i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika te da su se osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka obvezale na poštovanje povjerljivosti ili da podliježu zakonskim obvezama o povjerljivosti.

Već po ovoj "na slijepo" analizi proizlazi da bi se dva gospodina sa snimke mogli i fino obeštetiti jednom sudskom tužbom prema članku 79. GDPR-a, kojim svaka osoba ima pravo na učinkoviti pravni lijek ako smatra da su mu zbog obrade njegovih osobnih podataka protivno GDPR-u prekršena njegova prava.

https://www.telegram.hr/zivot/video-dva-starija-gospodina-potukla-se-na-blagajni-konzuma-dugo-nismo-vidjeli-nesto-tako-bedasto/