Ako škola ili jedinica lokalne uprave ili neki medij žele objaviti individualnu fotografiju konkretnog učenika ili njegovo ime i prezime, razred, školu ili ostale osobne podatke, uključujući i to da je učenik odlikaš ili je ostvario uspjeh na natjecanju, o takvoj objavi mora odlučivati isključivo njegov roditelj ili nositelj roditeljske odgovornosti.
 
Takvo ekskluzivno pravo roditelja osigurava se privolom.
 
Ako se u jedinstvenom obrascu privole navodi više svrha u koju će se obrađivati osobni podaci djeteta (primjerice objava fotografija djece na web stranicama, u lokalnim tjednicima objava rezultata natjecanja, i sl.) potrebno je svrhe jasno navesti, precizirati i razgraničiti, kako bi roditelj bio dovoljno informiran u koje se sve svrhe osobni podaci njegovog djeteta dalje obrađuju, te kako bi se mogao opredijeliti u koju točno svrhu želi da se osobni podaci njegovog djeteta obrađuju, odnosno, javno objavljuju.
 
Moguće je koristiti jedan obrazac u svrhu davanja privole roditelja, ali u njemu se moraju precizirati sve obrade pojedinačno i zasebno, koje će jasno razgraničiti u koju svrhu će se točno obrađivati podaci djece, npr:
- za objavu na web stranicama škole
- za objavu u konkretnom lokalnom tjedniku
- za objavu na službenoj stranici škole na društvenoj mreži
- za objavu na web stranicama organizatora konkretne smotre ili natjecanja i sl.
 
Zbog lakšeg dokazivanja davanja privole najbolje je da ista bude u pisanom obliku, te je može dati i samo jedan roditelj.
 
Privola se može dati i na početku školske godine za cijelu školsku godinu i dalje vrijedi do opoziva.
 
Međutim, važno je naglasiti da se privola za obradu osobnih podataka daje u točno određenu svrhu i vrijedi samo za obradu osobnih podataka u tu svrhu.
 
Stoga, ako se u međuvremenu ukaže potreba za obradu u druge svrhe potrebno je od roditelja djece zatražiti novu privolu za te nove svrhe obrade osobnih podataka.
 
Izvadak je ovo iz mišljenja AZOP-a koje je objavljeno na ovom linku:
 
https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/privola-roditelja-u-odnosu-na-obradu-osobnih-podataka-njihove-djece