Prenosimo informacije o slučaju iz Nizozemske koji se svakako može u cijelosti primijeniti i kod nas. Link na originalnu vijest je ovdje:
 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onderzoekt-meten-temperatuur-werknemers-tijdens-corona
 
 
Nadzorno tijelo je pokrenulo istrage u dva poslodavca za koje je dobilo prijave da traže od zaposlenika da daju privole kako bi im se mjerila temperatura.
 
Definitivno se radi o kršenju GDPR-a. Pojasnit ćemo sada.
 
Iznos izmjerene tjelesne temperature je podatak o zdravlju, bez obzira bila ona povišena ili normalna.
 
Člankom 9. GDPR-a uvedena je opća zabrana obrade osobnih podataka koji se odnose na zdravlje, mentalno ili fizičko, i isti članak utvrđuje točno 10 iznimki temeljem kojih se takvi osobni podaci smiju prikupljati i obrađivati.
 
Poslodavci su našli shodnim mjeriti temperaturu temeljem privole zaposlenika.
 
Da, jedna od 10 iznimki iz članka 9. GDPR-a je izričita privola zaposlenika, no, ona nikako u ovakvom slučaju nije primjenjiva na zaposlenike.
 
Naime, GDPR-om je definirano da je privola dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, poput pisane izjave, uključujući elektroničku, ili usmene izjave.
 
Naglasak je na dobrovoljnom karakteru privole, odnosno, rezultatu slobodne volje zaposlenika.
 
Zaposlenik teško može svojom slobodnom voljom pristati i dati privolu s obzirom na opravdan strah od sankcija poslodavca u slučaju odbijanja davanja privole.
 
Još gore, privolu zaposlenik može povući 5 minuta kasnije, odnosno, u bilo kojem trenutku bez posljedica pa je i time jasno da se privola ovdje ne primjenjuje.
 
-----
Postoje drugi pravni temelji i iznimke iz članka 9. GDPR-a temeljem kojih poslodavac može i mora mjeriti temperaturu zaposleniku, bez da ga pita za dopuštenje, ali ga mora prethodno informirati o svrhu, rokovima pohrane, kome će otkriti podatke i koja su prava zaposlenika.
 
Člankom 28. Zakona o radu definirane su obveze poslodavca u zaštiti života, zdravlja i ćudoređa radnika te je stavkom 1. navedenog članka propisano da je poslodavac dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada, te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika, u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima i naravi posla koji se obavlja.
 
Člankom 1. stavkom 2. Zakona o zaštiti na radu propisano je kako je svrha ovoga Zakona sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, dok je člankom 5. stavkom 1. istaknuto kako su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti vrednote od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.
 
Za mjerenje temperature zaposlenika u COVID-19 okolnostima zakoniti temelji iz članka 9. stavka 2. su:
 
(b) obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Unije ili prava države članice ili kolektivnog ugovora u skladu s pravom države članice koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika;
(c) obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
 
-----
I AZOP je pisao o tome:
 
https://azop.hr/aktualno/detaljnije/obrada-osobnih-podataka-o-zdravlju-u-kontekstu-izvanredne-situacije-izazvan
 
-----
Da zaključimo, privola se ne smije tražiti od zaposlenika za svrhe mjerenja tjelesne temperature u COVID-19 okolnostima.
 
Privolu zaposlenika većina organizacija nikada neće moći primijeniti na bilo koju obradu osobnih podataka, osim ako npr. koristi biometrijske sustave za praćenje evidencije radnog vremena.