Od strane škola se roditelje traži da dostave osobne podatke djeteta (ime i prezime, OIB, adresu te podatke o obiteljskom liječniku/pedijatru), kao i ime i prezime oba roditelja/zakonskih zastupnika te njihove email adrese i telefonske kontakte.
 
Vezano za obradu osobnih podataka koju u konkretnom slučaju provodi škola, u primjeni je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08 do 64/20). Člankom 67. stavkom 1. točkom 5. navedenog Zakona propisano je da je školska ustanova dužna brinuti se o zdravstvenom stanju učenika i o tome obavještavati liječnike primarne zdravstvene zaštite i roditelje.
 
U primjeni je i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojim su člankom 12. propisane posebne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Jedna od posebnih mjera je rano otkrivanje izvora zaraze i putova prenošenja zaraze te je člankom 13. stavkom 1. točkom 2) pod točkom a) propisano da se radi ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze obavlja epidemiološko ispitivanje, uključujući anketiranje pri pojavi bolesti COVID-19. Stavkom 2. navedenog članka propisano je da radi ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze poslove iz stavka 1. točke 1. – 5. ovoga članka obavljaju nadležni uredi za javno zdravstvo, koji moraju osigurati trajnu pripravnost doktora medicine, specijalista epidemiologije, kao i sredstva za materijalne rashode i naknadu za obavljanje pripravnosti.
 
Prikupljeni podaci se ne šalju izvan škole do trenutka saznanja da je u školi COVID pozitivan učenik. U slučaju pojave COVID pozitivne osobe nadležne ustanove traže listu kako bi se kontaktirali roditelji i kako bi se ostalima koji su bili u kontaktu izrekla mjera samoizolacije.
 
S obzirom na svrhu obrade osobnih podataka utvrđenu Zakonom, mišljenje je AZOP-a da se u konkretnom slučaju (neovisno o tome sadrži li razredna lista i rubriku „obiteljski liječnik“ ili ne) radi o obradi nužnih osobnih podataka koji su školama potrebni za izvršavanje zadaće od javnog interesa i poštovanje pravnih obveza koje proizlaze iz posebnih propisa.
 
Mišljenje AZOP-a je ovdje:
 
https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/prikupljanje-osobnih-podataka-ucenika-od-strane-skola-u-vrijeme-epidemije-c