Svjedočimo sve češćim medijskim napisima u kojima se spominje značajan broj koronavirusom zaraženih građana, koji ne žele otkriti svoje kontakte zadnjih dana prije pojave simptoma zaraze, i posljedice tajenja zasigurno ne pomažu u borbi protiv širenja zaraze.

No, od naših smo vjernih pratitelja smo nedavno saznali za primjer opravdavanja tajenja kontakata zbog GDPR-a.

GDPR nije i ne može biti prepreka za otkrivanje kontakata zaražene osobe.

Štoviše, GDPR je i predvidio takve situacije utvrđenim zakonitim temeljima za takvu obradu osobnih podataka kontakata - njihovo otkrivanje epidemiološkim službama.

U prvom redu otkrivanje imena i prezimena i telefonskog broja pokriveno je člankom 6. stavkom 1. točka d.:

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.

Otkrivanjem kontakata štitimo samog kontakta, njegovu obitelj i njegove kontakte i takvo postupanje može biti od vitalnog značaja za svakog od navedenih.

Dodatno, s obzirom da se otkrivanjem kontakta ulazi u područje njegovog možebitnog zdravstvenog stanja, odnosno, u određenim slučajevima o podacima povezanim s njegovim zdravljem, GDPR u članku 9. stavku 2. daje zakonitost takvog otkrivanja kroz nekoliko zakonitih temelja:

(c) obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;

(i) obrada je nužna u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda, na temelju prava Unije ili prava države članice kojim se propisuju odgovarajuće i posebne mjere za zaštitu prava i sloboda ispitanika, posebno čuvanje profesionalne tajne;

I da zaključimo uvodnom izjavom 46. GDPR-a, citiramo:

"Obrada osobnih podataka trebala bi se također smatrati zakonitom ako je potrebna za zaštitu interesa koji je neophodan za očuvanje života ispitanika ili druge fizičke osobe. Obrada osobnih podataka na temelju životno važnih interesa druge fizičke osobe u načelu bi se smjela obavljati samo ako se obrada očito ne može temeljiti na drugoj pravnoj osnovi. Neke vrste obrade mogu poslužiti i za važne potrebe javnog interesa i životno važne interese ispitanika kao, na primjer, ako je obrada potrebna u humanitarne svrhe, među ostalim za praćenje epidemija i njihovog širenja ili u humanitarnim krizama, posebno u slučajevima prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem."