Nažalost, epidemiološke okolnosti sve više prisiljavaju škole na online nastavu. No, činjenica je da se i u ovakvim kriznim vremenima mora u cijelosti poštivati i regulatorni okvir zaštite osobnih podataka.
 
Svaka obrada osobnih podataka mora biti između ostalog zakonita ili drugim riječim, utemeljena na jednom od 6 pravnih temelja (pravna obveza, ugovorna obveza, legitimni interes, životni interes, javni interes ili službena ovlast te na kraju privola).
 
 
SNIMKE NASTAVE
 
Uporaba informacijskih tehnologija i online sustava za video konferencije je danas nužnost.
 
Tu nema mjesta privolama učenika ili njihovih roditelja, s obzirom da se ovdje radi o procesu obrazovanja na daljinu u sklopu izvršavanja zakonskih obveza školskih ustanova prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao valjanom pravnom temelju za takve obrade osobnih podataka učenika, a koji ujedno nalaže i učenicima da ispunjavaju tražene obveze.
 
Pri tom je važno da se koriste licencirane online tehnologije koje su dozvoljene od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja i koje su, vjerujemo, prošle provjeru usklađenosti sa sigurnosnim normama i jamče sigurnost tzv. end-to-end enkripcijama prijenosa podataka.
 
Nikako se ne smiju svojevoljno odabirati razni dostupni online video chat sustavi, prvenstveno radi sigurnosti privatnosti i zaštite svih osobnih podataka koji se na njima otkrivaju, kao što treba i izbjegavati korištenje uobičajenih nesigurnih rješenja kao što su Whatsapp, Viber i sličnih.
 
 
SNIMKE UČENIKA
 
Poseban slučaj predstavljaju zahtjevi pojedinih učitelja i nastavnika prema učenicima za vlastitim snimanjem izvršavanja pojedinih vježbi iz npr. tjelesnog odgoja. Pri tom se traži da učenici svoje snimke pošalju putem mobilnih aplikacija učitelju ili nastavniku. Neusklađenost s GDPR obvezama je prisutna u praksi u ovim slučajevima:
 
a) obrada snimki učenika na privatnim mobitelima učitelja i nastavnika: objektivno, ova činjenica je nezaobilazna, najlakše bi nam bilo reći da se ovo ne smije raditi, ali ćemo biti praktični i uputiti da se odmah po primitku snimke učenika iste prebace na školsko računalo i trajno izbrišu s mobitela.
 
b) izostanak ograničenja pohrane snimki učenika: nema potrebe za zadržavanjem snimki učenika dulje od razdoblja u kojem se dodjeljuje ocjena za npr. domaću zadaću ili zalaganje, to je po nama najviše dan-dva, i nakon toga se snimke moraju trajno izbrisati.
 
 
SNIMKE NASTAVNOG OSOBLJA
 
Ukoliko neka školska ustanova odluči snimati i pohranjivati predavanja nastavnika ili učitelja, temelj zakonitosti treba tražiti u svrhama ispunjenja obveza koje izviru iz ugovora o radu i radnopravnih propisa, pri čemu se mora uvažiti činjenica da je uporaba informacijskih tehnologija i online rješenja danas nužno potrebna u svrhe provođenja kvalitetnog i motivirajućeg obrazovnog procesa kao i za provjeru izvršavanja radnih obveza nastavnika.
 
U ovakvim slučajevima nema mjesta privolama nastavnika i učitelja, s obzirom da iste s jedne strane ne bi bile izraz slobodne volje, a s druge strane bi mogle rezultirati odbacivanjem uporabe online tehnologija koje su u današnjim okolnostima jednostavno nužne.
 
U svakom takvom slučaju, školske ustanove moraju ograničiti rokove pohrane snimki samo na razdoblje na koje su im potrebne, osigurati strogo ograničena prava pristupa istima samo ovlaštenim osobama i dati sve informacije nastavnicima i učiteljima iz članka 13. GDPR-a, odnosno, o svrhi i rokovima te pravima na zaštitu svojih prava.