I sami smo bili svjedoci primitka računa jednog poznatog pružatelja javnih usluga u poštanskom sandučiću bez kuverte. A svi dobro znamo da se na računu nalaze i podaci koje zlonamjerne osobe mogu iskoristiti, od OIB-a do potrošnje ili procjene koliko nas ima u kućanstvu. Štoviše, na računu obično zna biti i šifra korisnika, putem koje se bez dodatnih problema može online prijaviti očitanje brojila ili tražiti neke druge online usluge pružatelja javnih usluga.

Još veći problem u odnosu na našu privatnost nastaje kada opomena za neplaćene račune stigne u kuverti čiji je prozorčić prevelik i otkriva ostale informacije ili je na samoj kuverti navedeno da se radi o opomeni zbog neplaćanja.

AZOP je dao jasna stajališta na ove teme, naglasivši da se pismena (računi) trebaju na prikladan način pakirati i to tako da sadržaj pismena bude na odgovarajući način zaštićen od neovlaštenog uvida i dr.

Naime, prijenosom uključivo i stavljanjem pismena u poštanski sandučić bez odgovarajuće zaštite (račun bez omotnice/kuverte, a koji ponekad sadrži velik opseg osobnih podataka) dolazi do opasnosti od zloupotrebe osobnih podataka korisnika usluga, budući da dostavljanjem na neadekvatan način osobni podaci postaju dostupni za to neovlaštenim osobama, odnosno svim osobama koje imaju fizički pristup takvoj pošiljci, od njezinog slanja do preuzimanja od strane primatelja.

Stav je AZOP-a da se isti kuvertiraju, a sve radi zaštite osobnih podataka korisnika usluga.

Stavljanjem na kuvertu pored imena i prezimena te adrese primatelja još i oznake „opomena“ neizravnim načinom ulazi se u sferu privatnosti određene osobe tj. njezine obveze koje ima prema društvu, bez prethodne privole i dopuštenja, postaju dostupne široj javnosti odnosno svim osobama koje dolaze u dodir s takvom pošiljkom (npr. poštar, susjed, član obitelji).

Slijedom navedenog, trebalo bi se voditi računa o zaštiti privatnosti fizičkih osoba te bi se opomena trebala dostaviti na način propisan za osobnu dostavu bez oznake „opomena„ na vanjskom dijelu kuverte.

 

Mišljenja AZOP-a o ovim temama su na slijedećim linkovima:

https://azop.hr/info-servis/detaljnije/dostava-racuna-i-poduzimanje-odgovarajucih-mjera-zastite

https://azop.hr/info-servis/detaljnije/preporuka