AZOP je zaprimio zahtjev za utvrđivanje povrede prava u kojem podnositeljica navodi da je objavom njezinih osobnih podataka na web stranici jednog doma zdravlja došlo do povrede njezinog prava na zaštitu osobnih podataka.
 
Dom zdravlja u svom očitovanju navodi da je kao proračunski obveznik obvezan sukladno članku 12. stavku 5. Zakona o proračunu i članka 27. Pravilnika o financijskom računovodstvu objaviti godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od 8 dana od dana predaje.
 
AZOP je utvrdio da je Dom zdravlja imao pravnu osnovu za objavu navedenog dokumenta na web stranici, međutim ne postoji pravna osnova i zakonita svrha za objavu osobnih podataka podnositeljice zahtjeva kao i svih drugih fizičkih osoba s kojima predmetni Dom zdravlja vodi sudske sporove te je time došlo do objave osobnih podataka bez zakonite osnove protivno članku 5., 6. i 25. GDPR-a.
 
AZOP je naložio Domu zdravlja kao voditelju obrade da prilikom obrade osobnih podataka koje obrađuje i objavljuje u dokumentima postupa u skladu s odredbama GDPR-a, da briše osobne podatke podnositeljice zahtjeva i svih drugih osoba koji su navedeni u predmetnom dokumentu i da poduzme odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka kako dokument ne bi bio dostupan pretragom putem Google tražilice.
 
Rješenje AZOP-a dostupno je na ovom linku:
 
https://azop.hr/rjesenja-agencije/detaljnije/objava-osobnih-podataka-na-sluzbenoj-internetskoj-stranici-doma-zdravlja