AZOP je danas objavio svoje smjernice i preporuke u vezi obrade osobnih podataka pojedinaca od strane političkih stranaka i drugih sudionika izborne promidžbe, dostupne na ovom linku:
 
https://azop.hr/aktualno/detaljnije/obrada-osobnih-podataka-od-strane-politickih-stranaka
 
Izdvajamo:
 
- Politička stranka, kandidat ili koji drugi sudionik izborne promidžbe, kao voditelj obrade, odgovara za usklađenost načelima iz članka 5. GDPR-a te mora biti u mogućnosti dokazati usklađenost (načelo pouzdanosti)
 
- temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19) političke stranke imaju valjani pravni temelj obrađivati osobne podatke donatora, dostavljati ih Državnom izbornom povjerenstvu i objaviti ih javno na svojim web stranicama, pri čemu se objavljuju samo osobno ime, odnosno, naziv i adresa te osobni identifikacijski broj donatora, datum uplate donacije, uplaćeni iznos donacije te vrsta svake pojedine donacije.
 
- podaci o adresi donatora fizičke osobe ne objavljuju se
 
- temeljem Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 116/99, 109/00, 53/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 19/15, 104/15 i 98/19) Državno izborno povjerenstvo ima pravo i obvezu objaviti imena i prezimena kandidata za svaku izbornu jedinicu u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radioteleviziji
 
- GDPR se primjenjuje i na javno objavljene podatke te se i na obradu odnosno korištenje takvih podataka primjenjuju sve obveze i načela iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a osobito načelo zakonitosti, specifikacije svrhe i transparentnosti
 
- Političke stranke, kandidati ili koji drugi sudionici izborne promidžbe se za potrebe oglašavanja i slanja personaliziranih poruka biračima u pravilu mogu oslanjati na privolu ispitanika ili na legitimni interes. Međutim, legitimni interes može predstavljati zakoniti pravni temelj za obradu osobnih podataka ispitanika u svrhu oglašavanja odnosno slanja marketinških poruka biračima jedino ako birači razumno mogu očekivati primanje takvih poruka zbog primjerice njihovog odnosa sa političkom strankom, kao što je slučaj kada je birač ujedno član te političke stranke ili njezin donator
 
- svaka marketinška poruka treba sadržavati i obavijest ispitaniku da se u svakom trenutku može usprotiviti daljnjem dobivanju takvih poruka. U svakom slučaju ciljanog oglašavanja, vodeći računa o načelu transparentnosti, glasačima treba pružiti odgovarajuće informacije s objašnjenjem zašto primaju određenu poruku, tko je odgovoran za poruku i način na koji mogu ostvarivati svoja prava, što uključuje pravo na podnošenje prigovora Agenciji
 
- preporuka je AZOP-a svim političkim strankama i drugim sudionicima izborne promidžbe da svoje poruke građanima/biračima upućuju koristeći manje invazivne metode glede privatnosti ispitanika i njihovih osobnih podataka (primjerice; putem sredstava javnog priopćavanja, javnih tribina, dijeljenjem nepersonaliziranih letaka, brošura i ostalih materijala u kojima izlažu i obrazlažu svoj program) tj. da se u izlaganju svojih programa što više obraćaju građanima/biračima na načine koji ne uključuju nužno i obradu njihovih osobnih podataka
 
Međutim, AZOP navodi i slijedeće:
 
- Podaci o političkim mišljenjima predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka u smislu odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
- Obrada posebnih kategorija osobnih podataka je načelno zabranjena.
 
- Stoga je za njihovu obradu, uz pravni temelj iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, potrebno i postojanje jedne od iznimaka načelne zabrane obrade posebnih kategorija osobnih podataka iz članka 9. stavka 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što je izričita privola ispitanika za jednu ili više određenih svrha
 
Prisjetimo se nadavno objavljenih uputa HZJZ Preporuka za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja izbornih skupova
 
https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/
 
u kojima se preporučuje vođenje evidencije osoba koje sudjeluju (organizatora, službenih osoba, govornika i izvođača) radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 pri čemu će se prikupljati osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona
 
Sudjelovanje na određenom političkom skupu s visokom pouzdanošću može doprinijeti utvrđivanju političkih opredijeljenja fizičke osobe, kakav podatak predstavlja posebnu kategoriju osobnih podataka.
 
Stoga političke stranke moraju uzeti GDPR u ruke i prolistati ga do članka 9. stavka 2. u kojem moraju naći iznimku koja im omogućuje vođenje takvih evidencija.
 
Primjetit ćete da političke stranke kao organizatori predizbornog okupljanja ionako već imaju prikupljene osobne podatke kao što su ime, prezime i broj telefona organizatora, službenih osoba, govornika i izvođača. To im je nužno za organizaciju događanja.
 
A temeljem čega ih smiju dati epidemiolozima i nikome drugom? Bacite oko na točke (c) ili (i) u spomenutom članku 9. stavku 2.