Zahvaljujući našim stalnim čitateljima imamo informacije da pojedine škole pripremaju tablice za vođenje evidencija podataka o zdravlju svojih zaposlenika na način da namjeravaju svim zaposlenicima u školi svakodnevno mjeriti njihovu tjelesnu temperaturu i preispitivati postojanje simptoma moguće COVID-19 zaraze kao i ostalih podataka o kroničnim oboljenjima zaposlenika i njihovih ukućana te takve podatke zapisivati i voditi u pisanim evidencijama.
 
Mi ćemo reći da se to ne smije raditi.
 
Takvo postupanje predstavlja prekomjernu obradu osobnih podataka.
 
Temelj za prikupljanje određenog dijela navedenih podataka o zdravlju zaposlenika škola leži u Uputama HZJZ, dostupnima ovdje:
 
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020.pdf
 
Uputama HZJZ se nalaže zaposlenicima da sami mjere temperaturu i ako izmjere visoku tjelesnu temperaturu prije dolaska u školu da ne dolaze u školu već se javljaju ravnatelju i liječniku. Sličan postupak se primjenjuje i pri odlasku kući.
 
Time ne postoji pravna obveza škole da evidentira podatke o temperaturi i simptomima zaraze COVID-19 virusom svim zaposlenicima već samo preporuka, te stoga obveza za evidentiranje zdravstvenog stanja svih zaposlenika na dnevnoj bazi ne postoji kao ni valjani pravni temelj za zakonitost takve obrade podataka o zdravlju zaposlenika od strane škole prema članku 9. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Škola nije ovlaštena voditi takve evidencije podataka o izmjerenoj temperaturi i ostalim simptomima COVID-19 zaraze svih svojih zaposlenika, već zaposlenici škola trebaju po detektiranju istih postupati prema uputama HZJZ.
 
Međutim, ukoliko osoblje škole uoči da pojedini zaposlenik ima respiratorne simptome i znakove drugih zaraznih bolesti uključujući i povišenu temperaturu, tada škola:
 
- ima ovlast zapisati takve informacije u zasebnu evidenciju i prikupljanje takvih zdravstvenih podataka može utemeljiti na članku 9. Opće uredbe o zaštiti podataka
 
- vodi zasebnu evidenciju samo za zaposlenike s uočenim simptomima
 
- čuva zasebnu evidenciju na sigurnom mjestu s ograničenim pravima pristupa i samo za vrijeme trajanja epidemioloških mjera i valjanosti Uputa HZJZ
 
- nakon isteka epidemioloških mjera i ukidanja ili izmjena Uputa HZJZ navedene evidencije uništava u uništavaču papira
 
Ključ usklađenosti s obvezama iz GDPR-a je da se prikupljaju samo oni podaci usko povezani sa svrhom i da se pohranjuju sigurno samo na rok na koji je nužno pohraniti ih.
 
To znači da ne smijemo evidentirati (zapisivati) podatke o zdravlju svih zaposlenika, već samo onih kod kojih su uočeni simptomi dok su u školi.
 
Treba razlikovati jasnu obvezu kojom se nalaže samim zaposlenicima da mjere svoju temperaturu i prijavljuju simptome u odnosu na preporuku da se mjeri temperatura svim zaposlenicima škole.
 
Držimo se temeljnih načela GDPR-a, odnosno, obveze da prikupljamo samo one podatke koji su nužni s obzirom na svrhu i da ih zadržavamo samo u razdoblju postojanja takve svrhe.
 
Jednostavno, zar ne?