Europolovi savjeti za siguran rad na daljinu
 
Ovi savjeti Europola na stranicama MUP-a prilično se poklapaju s našim uputama koje smo detaljno opisali na GDPR Croatia 18.03.2020.
 
Epidemija korona virusa u Hrvatskoj i brojne mjere i Odluke koje su donijete natjerala je mnoge poslodavce da razmotre različite scenarije poslovanja i organizacije rada svojih zaposlenika od doma.
 
Savjeti i preporuke za poslovne subjekte
 
# Uspostavite jasan postupak u slučaju sigurnosnih incidenata.
 
# Provedite upotrebu multifaktorske provjere autentičnosti te primijenite mjere poput šifriranja tvrdog diska, vremenskih ograničenja neaktivnosti, jake provjere autentičnosti...
 
# Svakako povećajte nadzor sigurnosti i povećajte svijest osoblja o rizicima rada na daljinu.
 
# Redovito ažurirajte operativne sustave i aplikacije uređaja - to će pomoći u smanjenju rizika od kibernetičkog kriminala u kojem se iskorištavaju ranjivosti za koje nema zakrpa.
 
Više na stranicama MUP-a:
 
https://mup.gov.hr/vijesti/ne-morate-se-skockati-za-posao-od-doma-se-morate-pripremiti-drugacije/286135