U današnjim okolnostima velika većina je prodaju svojih usluga i proizvoda prebacila na online trgovine i telefonsku prodaju.
 
Znamo li kako prilikom telefonske prodaje moramo postupati s obzirom na GDPR kod odlaznih odlaznih prodajnih poziva?
 
- nemojte ni slučajno zaboraviti provjeriti nalazi li se broj koji želite pozvati u Registru "NE ZOVI", provjerite na https://www.hakom.hr/default.aspx?id=8391
 
- ukoliko imate "neke" tablice i podatke koje ste "odnekud" prikupili ili "dobili na poklon" a nemate s tim kupcima nikakav poslovni odnos niti privole niti možete dokazati odakle vam podaci, nemojte ih više imati, jer nemate ispunjen nijedan uvjet zakonitosti obrade osobnih podataka, skraćeno - kršite GDPR
 
- ukoliko za pozivanje koristite računala, automatiku, robote i slične automatizirane sustave bez ljudskog posredovanja, zabranjeno vam je radtii marketing i prodaju bez prethodne privole pozvanog pojedinca, kako je to određeno člankom 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama, i HAKOM vas nadzire, Zakon je ovdje: https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ZEK2008-2017-procisceni.pdf
 
- ukoliko po prvi puta zovete neku osobu s kojom nemate uspostavljen nikakav poslovni odnos, predstavite se kao tvrtka u čije ime zovete, jasno i razgovjetno, obvezno navedite odakle vam telefonski broj pozvanog pojedinca (jasno vam je da izvor podataka mora biti zakonit ili su podaci javno objavljeni), svrhu zbog koje zovete i zamolite da li se slaže za daljnje postupanje i korištenje osobnih podataka. Ukoliko pozvana osoba kaže "NE", tada brišite njezine osobne podatke u svim svojim sustavima. Točka.
 
- ukoliko pozivate pojedinca s kojim već imate uspostavljenu poslovnu suradnju, ukoliko je isti vaš postojeći kupac i želite mu ponuditi uslugu ili proizvod za koji ste sigurni da bi mu bio od interesa i da takva osoba razumno očekuje da joj se ponudi takav proizvod ili usluga, tada vam ne treba privola. Međutim, ukoliko vam osoba kaže "NE" ili "BRIŠITE ME", tada to tako i učinite.
 
- ukoliko odlučite snimati prodajne razgovore, takvo postupanje moglo bi se podvesti pod vaš legitimni interes u svrhe dokazivanja sklopljenog ugovora, narudžbe, rješavanja nedostataka proizvoda i reklamacije i sl., ali tada morate dokumentirati valjanost legitimnog interesa, izraditi Test razmjernosti. U njemu morate dokazati da vam je snimanje razgovora neophodno za svrhu zbog koje snimate, da ne postoji drugi način da ostvarite svrhu, i da je to u korist i kupca i vašu.
 
- morate jasno informirati pozvanu osobu da se razgovor snima, bez uvijanja ili muljanja, i zašto ga snimate. Tu morate dati pravo pozvanoj osobi da prekine razgovor.
 
- imajte spreman i odgovor na koliko dugo spremate snimke poziva i na koje kontakte se pozvani pojedinac možete javiti radi ostvarivanja svojih GDPR prava
 
- morate osigurati prava na pristup podacima, ispravke, prigovor, zaustavljanje i ograničavanje daljnje obrade tih podataka i brisanje, kao i uputu o pravu na prigovor AZOP-u
 
- uputite ga na Politiku privatnosti na vašoj web stranici na kojoj to sve unaprijed pripremite da bude jednostavno, čitljivo, jasno i lako dostupno
 
Ovo nije bezazleno, budite svjesni da nezadovoljan ili iziritiran kupac može stvoriti, uz probleme s tržišnom inspekcijom, inspekcijom zaštite potrošača i probleme s nadležnim institucijama koje brinu o zaštiti osobnih podataka.