EDPB (European Data Protection Board) je donio svoje stajalište koje vrijedi za sve zemlje članice EU:
 
Smije li poslodavac otkriti informaciju zaposlenicima ili vanjskim poslovnim suradnicima da je određeni zaposlenik zaražen koronavirusom?
 
Poslodavac treba informirati zaposlenike svoje organizacije o postojanju slučaja zaraze unutar organizacije i poduzeti mjere prevencije i zaštite zaposlenika, ali NE SMIJE komunicirati više informacija od nužnih, odnosno, ne smije otkrivati podatke pomoću kojih se može identificirati zaraženog zaposlenika.
 
Ukoliko je ipak u određenom slučaju nužno otkriti ime zaraženog zaposlenika radi daljnje prevencije, tada se mora osigurati da se tog zaposlenika zaštiti i spriječi ugroza njegove sigurnosti i digniteta.
 
 
Mi ćemo dodati da GDPR u svojoj uvodnoj izjavi (4) kaže, citiramo:
 
"Obrada osobnih podataka trebala bi biti osmišljena tako da bude u službi čovječanstva. Pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo; mora ga se razmatrati u vezi s njegovom funkcijom u društvu te ga treba ujednačiti s drugim temeljnim pravima u skladu s načelom proporcionalnosti."
 
U tom kontekstu potrebno je istaknuti kako bi obrada osobnih podataka o zdravlju ispitanika trebala biti nužna i proporcionalna, a osobni podaci primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju, sukladno načelima iz članka 5. GDPR-a.
 
Praktičan savjet: ukoliko kao poslodavac obrađujete osobne podatke o zdravlju pojedinca u okolnostima pandemije koronavirusom, uzmite vremena da dokumentirate i obrazložite zašto se poduzeli određenu vrstu prikupljanja osobnih podataka, na koji zakoniti temelj iz članka 6. i članka 9. GDPR-a ste se pozvali, jeste li uzeli samo nužan opseg podataka o zdravlju, jeste li osigurali ograničenje pristupa podacima i ograničenje rokova zadržavanja tih podataka, i znate li točno čemu vam ti podaci služe i kome ih morate otkriti?
 
 
Stajalište EDPB-a je dostupno na ovom linku:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf