GDPR u uvodnoj izjavi (46) navodi da "Obrada osobnih podataka trebala bi se također smatrati zakonitom ako je potrebna za zaštitu interesa koji je neophodan za očuvanje života ispitanika ili druge fizičke osobe. Obrada osobnih podataka na temelju životno važnih interesa druge fizičke osobe u načelu bi se smjela obavljati samo ako se obrada očito ne može temeljiti na drugoj pravnoj osnovi. Neke vrste obrade mogu poslužiti i za važne potrebe javnog interesa i životno važne interese ispitanika kao, na primjer, ako je obrada potrebna u humanitarne svrhe, među ostalim za praćenje epidemija i njihovog širenja ili u humanitarnim krizama, posebno u slučajevima prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem".
 
Člankom 104. Zakona o elektroničkim komunikacijama određuje se da se "podaci o lokaciji bez prometnih podataka, koji se odnose na pretplatnike ili korisnike javnih komunikacijskih mreža ili javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, mogu obrađivati samo u slučaju kada su učinjeni neimenovanima, ili na temelju prethodne privole pretplatnika ili korisnika usluga, na način i u razdoblju potrebnom za pružanje usluge s posebnom tarifom".
 
Odredbama članka 104. nisu obuhvaćene situacije obrade podataka koji označavaju zemljopisni položaj terminalne opreme korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge ("podaci o lokaciji") bez prometnih podataka kada ta obrada podataka može pomoći u brzoj i učinkovitoj zaštiti zdravlja i života građana.
 
S obzirom na sadašnju nemogućnost praćenja lokacije kretanja osoba koji se nalaze izvan granica RH u svrhe prevencije prenošenja zaraze koronavirusom, a radi se o značajnom broju građana RH, potrebno je Zakon o elektroničkim komunikacijama dopuniti odredbom članka 104.a, koja bi iznimno dopustila obradu podataka o lokaciji bez prometnih podataka u cilju zaštite nacionalne ili javne sigurnosti, i to u precizno i jasno određenim slučajevima kada je Vlada Republike Hrvatske proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili kada je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti, sve u skladu s posebnim propisima, a pri čemu se zdravlje i životi građana bez obrade tih podataka ne bi mogli učinkovito zaštititi.
 
Tako definirana dodatna iznimka u članku 104.a Zakona o elektroničkim komunikacijama udovoljava zahtjevu da ograničenja pojedinih osobnih prava moraju biti propisana normom zakonske razine te da se mogu propisati samo iznimno i ako su ona nužna radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi te radi zaštite javnog zdravlja, i to isključivo u situacijama kada je ta potreba dosegnula takvu razinu ugroze da je Vlada Republike Hrvatske proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti.
 
Ova dopuna Zakona o elektroničkim komunikacijama ide na izglasavanje u Sabor da bi stupila na snagu svojim donošenjem.
 
Dokument se može naći u točki 3. dnevnog reda sjednice Vlade RH na ovoj web stranici:
 
https://vlada.gov.hr/sjednice/216-sjednica-vlade-republike-hrvatske-29028/29028