AZOP je javno objavio svoje stajalište na temu iz naslova.
 
Možete ga pronaći na ovoj web stranici AZOP-a:
 
https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/oib-na-vizualu-elektronickog-potpisa
 
Agenciji za zaštitu osobnih podataka nije razvidan pravni temelj za isticanje OIB-a zaposlenika na vizualu elektroničkog potpisa.
 
Nadalje, Agenciji je sporna primjena načela smanjenja količine podataka jer je upitno može li se isticanje OIB-a zaposlenika na vizualu elektroničkog potpisa smatrati primjerenim, relevantnim i ograničenim na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se osobni podaci obrađuju.
 
Osim toga, otvoreno je pitanje i je li i u kojoj mjeri voditelj obrade poštovao načelo transparentnosti, odnosno jesu li zaposlenici uopće unaprijed informirani od strane voditelja obrade o namjeri isticanja njihovih OIB-ova na vizualu elektroničkog potpisa i jesu li, između ostalog, informirani o postojanju svojeg prava na ulaganje prigovora na takvu obradu.
 
Da skratimo, unatoč "nesigurnom" stajalištu AZOP-a, objava OIB-a na vizualu elektroničkog potpisa nije u skladu s GDPR-om.