Širenje virusa COVID-19 i događaji povezani s tim imaju posljedice i na kibernetičku sigurnost. Napadači iskorištavaju situaciju kako bi distribuirali poruke sa zlonamjernim prilozima i sadržajima.
 
Mamac su naslovi i sadržaji u kojima se navodno mogu pronaći važne informacije o COVID-19.
 
Prema dosad prikupljenim informacijama najviše je primjera širenja trojanskog konja s ciljem krađe informacija i omogućavanje neovlaštenog udaljenog pristupa računalu žrtve .
 
Najčešće teme koje se koriste u lažnim porukama su:
– upozorenje iz zdravstvenih centara
– informacije o širenju virusa
– savjeti stručnjaka za zaštitu od zaraze
– analiza o utjecaju virusa na gospodarske sektore ili na druga područja
– ponude za ulaganja u “lijekove”, cjepiva, čudotvordnu medicinu, proizvode za zaštitu
– “zanimljive” činjenice / snimke o bolesti
– važne izjave o “izvoru” virusa u kojima se ističe ljudska odgovornost iz određenih zemalja
– obmanjujuće priče o broju žrtava, kako vlada postupa u situacijai i sl. kako bi se proširio strah i nezadovoljstvo
 
Najčešće tehnike koje napadači koriste su:
– phishing e-poruke
– privici koji sadrže zlonamjerni sadržaj (MS-Word, PDF, image files i dr.)
– lažne poveznice
– lažne web stranice, uključujući one koje oponašaju WHO (Svjetsku zdravstvenu organizaciju)
– lažni dokumenti za preuzimanje koji traže unos korisničkih podataka
– preuzimanja koja sadrže zlonamjerni sadržaj (malware)
 
Slijedom navedenih informacija pozivamo vas da budete dodatno oprezni i da se ne prepustite znatiželji, strahu i panici već da sve informacije koje stižu u vezi COVID-19 zaraze provjerite, razumno promislite i ne dijelite ako niste sigurni u njihovu vjerodostojnost ili namjeru.
 
Više o temi na web stranici CERT-a:
 
https://www.cert.hr/budite-oprezni-covid-19-iskoristava-se-i-u-kibernetickim-napadima/