Antivirusne aplikacije mogu postati najveći kradljivci vaše privatnosti
 
Autor ovog teksta se nakon niza godina vjernosti i plaćanja licenci Avast platformi za zaštitu od virusa, trackera i ostalih zlonamjernih aplikacija na internetu zauvijek odrekao usluga i pouzdanosti navedenog softvera,
 
Čak i po cijenu gubitka neiskorištenog iznosa unaprijed plaćenog perioda pretplate.
 
Osim pada kvalitete funkcionalnosti i enormnog napuhavanja opterećenja procesora, uočili smo da Avast Premium Security prilikom svakog restarta računala i same aplikacije jednostrano aktivira sva praćenja naše aktivnosti i u naše ime daje "našu privolu" da podatke o našoj aktivnosti šalje "dalje u analizu."
 
Čak i po izričitom uklanjanju "kvačica" kojima jasno dajemo do znanja da ne želimo da se naša privatnosti dijeli s bilo kime, Avast uredno re-aktivira sve naše postavke privatnosti unutar aplikacije.
 
A što bi Avast mogao raditi s podacima koje prikupi s našeg računala i iz našeg korištenja svih aplikacija i internetskih usluga?
 
Najbolju sliku o tome daje i članak u medijima koji jasno pokazuje kako Avast prodaje našu privatnost koja mu je instalacijom na naše računalo dana u punom smislu.
 
Ima li boljeg načina da aplikacija sazna sve o nama, našem privatnom i poslovnom životu, navikama korištenja interneta i pojedinih aplikacija, od samog antivirusnog programa koji nas treba zaštititi od praćenja i instalacije zlonamjernih programa.
 
Više tome možete pročitati na:
 
https://www.theburnin.com/featured/avast-jumpshot-selling-user-browsing-data-2020-1/
 
Avast bye bye...