Upravo smo upoznati s činjenicom da određene izdavačke kuće emailom traže od ravnatelja ili tajnika škola da im se dostave osobni podaci (ime, prezime, email adresa) učitelja ili nastavnika, radi promotivnih aktivnosti prema njima, odnosno, slanja promotivnih nastavnih materijala i sadržaja.

Drage škole, nemojte davati trećim stranama tražene podatke o vašim zaposlenicima bez valjanog zakonitog temelja.

Možete usmjeriti treće strane da promotivne materijale i sadržaje mogu slati na opće ili generičke email adrese škola, bez uporabe osobnih podataka pojedinih zaposlenika škola.

U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) škola nema temelja davati osobne podatke svojih zaposlenika trećim stranama u svrhe koje nisu utemeljene na članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka ili obuhvaćene Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulumom ili važećim zakonskim propisima, a posebice ne u svrhe provođenja promotivnih aktivnosti prema njima kao pojedincima.

Štoviše, i člankom 107. stavak 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama određeno je da fizička ili pravna osoba trgovca može upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte, koje je pribavila od svojih potrošača u svrhu prodaje proizvoda i usluga, odnosno, samo ako je pribavila email adrese izravno od svojih postojećih individualnih kupaca.