Iskustvo nam nesmiljeno pokazuje da se prilikom uvođenja sustava video nadzora sa svrhom zaštite imovine i ljudi, vrlo često zaboravlja na jednu ozbiljnu obvezu.

Radi se o obvezi osiguranja automatiziranih logova pristupa snimkama u sustavu video nadzora.

Voditelj obrade i izvršitelj obrade dužni su uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

Potonji tekst je sadržaj članka 28. stavak 4. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18).

Istim zakonom se u članku 51. određuje i kazna do 50.000 kuna u slučaju neispunjenja ove obveze.

Pripazite i provjerite s tvrtkama koje održavaju vaše sustave video nadzora kako stojite po tom pitanju.

A kako odrediti prava pristupa video snimkama?

Članak 28. prethodno navedenog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka određuje da video snimkama pravo pristupa ima odgovorna osoba ili osobe koje on ovlasti.

To znači da je organizacija koja vodi video nadzor dužna donijeti odluku o osobama s pravima pristupa video snimkama te se sukladno tome mora konfigurirati prava pristupa samim snimačima i omogućiti automatizirane logove pristupa snimkama za svaku pojedinu osobu kojoj su dodijeljena takva prava.