Zakonom o radu kao posebnim zakonom, propisana su prava radnika vezano uz radni odnos kao i obveze poslodavca.
 
Članak 29. propisuje da se osobni podaci radnika smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno ovim ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.
 
Ako je osobne podatke potrebno prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama radi ostvarivanja prava i obveza iz radnoga odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom, poslodavac mora unaprijed pravilnikom o radu odrediti koje će podatke u tu svrhu prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama.
 
Slijedom gore navedenog, primjenom načela razmjernosti i smanjene količine podataka u postupku obrade osobnih podataka poslodavac je dužan voditi brigu o opsegu osobnih podataka koji se obrađuje na način da se u svrhu zaštite privatnosti zaposlenika na pločici/radnom odijelu zaposlenika ističu/obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za identifikaciju zaposlenika.
 
Stoga bi u opisanom slučaju na pločici/radnom odijelu zaposlenika bilo dovoljno istaknuti primjerice samo ime i/ili broj pod kojim se zaposlenik u društvu vodi kod poslodavca.
 
Mišljenje AZOP-a je na linku:
 
https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/isticanje-imena-i-prezimena-radnika-na-plocici-radnom-odijelu