Poljsko nadzorno tijelo izreklo je kaznu osnovnoj školi u Gdanjsku u iznosu oko 35.000 kn iz razloga jer je škola obrađivala posebne kategorije podataka (biometrijski podaci) o 680 učenika bez prethodno osigurane valjanje zakonitosti, bez preispitivanja kako za istu svrhu koristiti druge manje invazivne metode i osobne podatke.

Škola je na ulazu u školski restoran koristila biometrijski čitač koji identificira djecu kako bi prikupila potvrde o korištenju i plaćanju naknade za obrok.

U ovom je slučaju važno naglasiti da obrada biometrijskih podataka nije nužna za postizanje svrhe prava učenika na školski obrok.

Škola je prikupljala biometrijske podatke učenika na temelju pisane privole roditelja ili zakonskih staratelja i pri tom je ponudila mogućnost korištenja i alternativnih metoda praćenja korištenja školske kuhinje. Štoviše, škola je to i omogućila elektroničkim karticama ili davanjem imena i broja ugovora. Stoga su u školi postojali alternativni oblici identifikacije djetetovog prava na ručak.

Pa gdje je onda problem?

U kažnjenoj osnovnoj školi, u skladu s pravilima za ručak, dostupnim na web stranicama školske kantine, učenici koji nemaju biometrijsku identifikaciju moraju čekati na kraju reda dok svi učenici s biometrijskom identifikacijom ne uđu u školski restoran.

Nakon što svi studenti s biometrijskom identifikacijom uđu u kantinu, studentima bez biometrijske identifikacije omogućuje se ulazak, jedan po jedan.

Takva pravila uvode nejednako postupanje prema učenicima i njihovu neopravdanu diskriminaciju, jer jasno favoriziraju studente biometrijskom identifikacijom.

Samim time je autor ovakvog sustava praćenja korištenja školske kuhinje "prisilio" roditelje da daju svoj "slobodni" i izričiti pristanak na uzimanje otisaka prstiju njihovog djeteta, samo da njihovo dijete ne bude diskriminirano i stavljeno u neravnopravan položaj.

Nadalje, prema mišljenju nadležnog nadzornog tijela, upotreba biometrijskih podataka s obzirom na svrhu za koju se obrađuju značajno je nerazmjerna.

Djeca zahtijevaju posebnu zaštitu njihove privatnosti i njihovih osobnih podataka, prvenstveno zbog toga jer se sami ne mogu zaštititi.

Koji je konačan rezultat nadzora nadležnog tijela?

Kazna, zabrana daljnje obrade biometrijskih podataka, brisanje dosadašnjih zapisa i propadanje nerazumne investicije škole u biometrijske čitače i sustav praćenje.

I, najvažnije, ugrožavanje reputacije škole koju su gradili godinama i desetljećima...

 

Više o samom slučaju:

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fine-processing-students-fingerprints-imposed-school_en