Trudimo se biti aktualni, a najaktualnija globalna tema je u naslovu ovog posta.

Mnogi se pitaju kako je moguće da nitko ne spominje GDPR, a toliko spominjemo pojedine nositelje virusa čiji su osobni podaci u detalje poznati nadležnim institucijama, kao i osobni podaci njihovih članova obitelji, prijatelja, kolega i ostalih potencijalnih zaraženih, koji se razmjenjuju među ustanovama, institucijama, ministarstvima, tvrtkama, na nacionalnoj i međunarodnoj razini...

GDPR je "predvidio" ovakve situacije u svojoj uvodnoj izjavi (46) navodeći slijedeće:

"Obrada osobnih podataka trebala bi se također smatrati zakonitom ako je potrebna za zaštitu interesa koji je neophodan za očuvanje života ispitanika ili druge fizičke osobe. Obrada osobnih podataka na temelju životno važnih interesa druge fizičke osobe u načelu bi se smjela obavljati samo ako se obrada očito ne može temeljiti na drugoj pravnoj osnovi. Neke vrste obrade mogu poslužiti i za važne potrebe javnog interesa i životno važne interese ispitanika kao, na primjer, ako je obrada potrebna u humanitarne svrhe, među ostalim za praćenje epidemija i njihovog širenja ili u humanitarnim krizama, posebno u slučajevima prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem."

GDPR kaže da je za svako takvo postupanje nužno imati valjani zakoniti temelj, prvenstveno u članku 6. GDPR-a. Zakoniti temelj za konkretnu kategoriju obrada osobnih podataka leži u članku 6. stavak 1.:

- točka (d): obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.

A s obzirom da se ovdje radi o podacima o zdravlju pojedinaca, tada se mora naći dodatni zakoniti temelj, ili točnije rečeno dozvoljeni izuzetak za obradu takvih podataka u članku 9. stavak 2., konkretno za ovaj slučaj:

- točka (c) obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu.

Kako se u konkretnom slučaju radi o javnozdravstvenom pitanju od životnog interesa za pojedince i za društvo, primjeniva je i iznimka koja omogućava obrade podataka o zdravlju pojedinaca u člankui 9. stavak 1.:

- točka (i): obrada je nužna u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda, na temelju prava Unije ili prava države članice kojim se propisuju odgovarajuće i posebne mjere za zaštitu prava i sloboda ispitanika, posebno čuvanje profesionalne tajne.