Više puta smo na našem portalu naglašavali važnost donošenja (kvalitetnog) teksta ePrivacy uredbe kojom će se osigurati zaštita privatnosti svih nas u elektroničkim komunikacijama, s obzirom na "rupe" u GDPR-u, odnosno, činjenicu da stara ePrivacy Direktiva kao "lex specialis" u određenim područjima regulacije nadjačava sam GDPR, kakvo stanje je neprihvatljivo.

ePrivacy Uredba trebala je davno biti donesena i ući u punu primjenu zajedno s GDPR-om još sredinom 2018. godine, ali su razne interesne skupine "odradile" svoj posao.

Posbno kritična područja u kojima bi ePrivacy Uredba trebala uvesti reda i unificirana pravila jesu kolačići, metapodaci u raznim nama poznatim messaging aplikacijama (npr. lokacija) i sl.

Ovih dana svjedočimo da se u "tišini" radi na novom tekstu ePrivacy Uredbe za vrijeme predsjedanja RH, nakon što je izostao rezultat za vrijeme finskog predsjedanja.

Hrvatska stručna skupina izradila je prijedlog teksta ePrivacy Uredbe i u tom prijedlogu nalazimo vrlo zanimljive ideje:

- obrada metapodataka (npr. lokacije, vremena komunikacije i sl.) bila bi za vlastite korisnike usluga omogućena kao legitimni interes pružatelja usluge, a ne isključivo temeljem naše privole.  

- pozitivna strana je da se uvode kontrolne mjere i preduvjeti za temeljenje obrade na legitimnom interesu i da se metapodaci ne smiju davati trećim stranama bez prethodne anonimizacije

- što se tiče sadržaja naših komunikacija, isti se može obrađivati samo uz prethodnu privolu svih uključenih u komunikaciju, uz samo neke iznimke

- kolačići i sve ostale vrste praćenja našeg ponašanja morat će biti moguće samo temeljem naše privole, uz zanimljivo i neprecizirano odstupanje od tog pravila riječima "or for other specific and transparent purposes as laid down in this Regulation"

- tekst ePrivacy Uredbe jasno naglašava da je sadašnje stanje s kolačićima neodrživo, posebice iz razloga što posjetitelji web stranica bivaju zatrpani raznim "slažem se" zahtjevima i u konačnici pristaju na sve bez čitanja i razmatranja svojih prava

- određene vrste kolačića moći će se koristiti i bez prethodne privole, ali u tu skupinu nikako ne spadaju kolačići kojima se izrađuju naši profili

...ovo je samo izvadak iz mnoštva kompromisnih rješenja unutar prijedloga ePrivacy Uredbe.

Prijedlog ePrivacy uredbe nalazi se na ovom linku:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5979-2020-INIT/en/pdf