Svi smo svjesni da se u papirima koje pohranjujemo u posebne “ekološke” kutije za razvrstavanje papirnog otpada nalaze i dopisi, ugovori, draftovi ugovora, ispisane evidencije i preslike mnogih vrsta dokumenata, koji sadrže poslovne tajne i osobne podatke koje je naša organizacija na različite načine prikupila i obrađivala.

Periodički se takve kutije prazne na način da ih preuzimaju vanjske tvrtke za zbrinjavanje otpada.

Stavljanjem takvih dokumenata u kutije za recikliranje papira tvrtke u suštini predaju osobne podatke vanjskoj tvrtki koja bi ih trebala zbrinuti i uništiti.

Da li nam to zvuči kao izgledna povreda podataka (Data Breach)?

Znamo li pouzdano da li će i u kojem roku ta vanjska tvrtka trajno i sigurno ekološki zbrinuti naše papire?

Znamo li pouzdano da nijedan komad papira neće završiti u pogrešnim rukama, medijima, društvenim mrežama?

Prisjetimo se slučaja od prije više od godinu dana kada su djeca jednog dječjeg vrtića dobila "reciklirane" papire za crtanje na čijoj poleđini je bio ispunjen obrazac zahtjeva određene osobe za promjenu spola. Komad papira s nemjerljivo osjetljivim podacima čije otkrivanje neovlaštenim osobama i javnosti predstavlja teško kršenje GDPR-a i neopisiv udarac na privatnost te osobe.
Tim gore kada stvar završi i u medijima, kao što je i bilo. Možemo se samo pitati koliko je ljudi vidjelo osobne podatke osobe koja je zatražila promjenu spola? Dakako, dječji vrtić nije ovdje ništa kriv, već organizacija, vjerojatno zdravstvena, iz koje su izašli takvi dokumenti.

Tijekom rada na projektima usklađivanja u brojnim organizacijama koje su pokazale svoju ekološku osjetljivost na hodnicima poslovnih prostora nailazili smo na "reciklažne" kutije za papir u kojima su bili cijeli popisi zaposlenika ili djece zaposlenika,a vrlo često i kopije ugovora s vrlo povjerljivim poslovnim informacijama, cijenama, popustima, detaljima poslovnih aranžmana, strogim poslovnim tajnama.

Da zaključimo, ukoliko se rješavate starih papira u tvrtki, prvo ih sigurno uništite UNUTAR tvrtke, pa tek onda ekološki zbrinite.

Nabavite uništavače papira, tzv. šredere. Na usporediv način postupajte i sa starim računalima, laptopima, hard diskovima, kopirnim uređajima, snimačima video nadzora....

Pobrinite se isključiti svaku mogućnost povrede osobnih podataka, jer jednom kad se dogodi povreda podataka, gotovo sigurno je da je crta iza koje nema povratka prijeđena.