EDPB (European Data Protection Board) kao središnje EU tijelo za zaštitu podataka donijelo je 29.01.2020. Smjernice o obradama podataka kroz video uređaje, koje su dostupne na ovom linku:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices.pdf

Između ostalog definiran je i neobvezujući izgled i sadržaj obavijesti, kako je prikazano priloženom slikom.

Zanimljivo je da EDPB nije striktno odredio pravila i izgled obavijesti, zasigurno su svjesni troška koji bi se stvorio mijenjanjem svih obavijesti do sada postavljenih u svim zemljama članicama EU.

Ali, u samim smjernicama definiraju slijedeće:

- Obavijest o video nadzoru morala bi biti u DVA sloja

- PRVI sloj (UPOZORENJE) obuhvaća informacije o voditelju obrade, svrhama obrade, postojanju prava ispitanika i utjecajima na pojedince, o legitimnom interesu i kontaktima službenika za zaštitu podataka, te poveznicom prema DRUGOM sloju na kojem postoji više informacija, npr. prema web stranici, Politici privatnosti, detaljima u obavijesti na nekom drugom mjestu i sl.