U sklopu svima poznatog projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja "Škola za život", učenici u školama raditi će dio aktivnosti i na školskim tabletima, i veseli nas to.

Međutim, danas smo dobili iz nekih škola obrazac Privole, prikazan na slici, kojim se traži da roditelji daju Privolu za korištenje osobnih podataka učenika kako bi škole mogle konfigurirati tablete.

Privola za obradu osobnih podataka učenika u svrhu konfiguriranja tableta nije u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Nije zakonita. Nije potrebna.

Rad na tabletima je dio kurikularne reforme i nacionalnog projekta "Škola za život", čiji provedbeni akti imaju snagu propisa i obvezujući su za škole koje su obuhvaćene projektom.

Škole koje su dobile tablete u te svrhe moraju osigurati da učenici mogu raditi na njima i prolaziti definirani obrazovni program. Škole ionako već imaju sve potrebne i nužne podatke o samim učenicima u svrhe osiguravanja upisa u škole i njihovog pohađanja nastave.

Korištenje tableta i njihova konfiguracija za učenike obveza je škola koja proizlazi iz važećih provedbenih propisa u projektu "Škola za život".

Stoga privola kao pravni temelj korištenja osobnih podataka učenika nije uopće primjenjiva.

Ukoliko bi se korištenje osobnih podataka učenika vršilo na temelju privole, tada bi došli u situaciju da roditelj izostavljanjem davanja privole ili naknadnim povlačenjem privole onemogućava svoje dijete da sudjeluje u obveznom školskom programu nastave i kurikulumu, što ne može biti slučaj.

Privola mora biti dana slobodnom voljom i neuvjetovana, što u ovakvom slučaju nije ispunjenom i privola se ovdje ne smije koristiti.

Nažalost, ovo je još jedan slučaj poistovjećivanja GDPR-a s privolom. Privola je samo jedan od točno 6 mogućih pravnih temelja za prikupljanje i svaku drugu vrstu obrade podataka.

Nadamo se da se neće netko dosjetiti tražiti privole roditelja za prikupljanje osobnih podataka učenika i kod samih upisa u školu.

Dodatno, ono što nas zabrinjava u samom tekstu ove nevažeće i nezakonite privole jest i opseg osobnih podataka koji se navode da su potrebni za konfiguraciju tableta. Voljeli bismo razumijeti zašto je potreban OIB za konfiguraciju bilo kojeg računala, pa i tableta...

Kada bi ova privola i bila kojim slučajem opravdana i zakonita, postavili bismo još jedno pitanje - zašto se na obrascu privole ne navodi TKO je voditelj obrade, KOJA su prava ispitanika, KAKO se i na KOJE kontakte ostvaruju, uključujući i povlačenje privole.

A u bližoj budućnosti ćemo se susresti s dodatnim pitanjima u vezi zaštite podataka kod popravka tableta, davanja pristupa tvrtkama koje će ih održavati, i brisanja osobnih podataka učenika nakon završetka nastavnog programa.

Da zaključimo, drage škole, NEMOJTE KORISTITI ove Privole.