Prema nezavisnom portalu koji prati izrečene kazne u EU. Hrvatska je jedna od još samo tri zemlje članice EU u kojoj nisu izrečene novčane kazne za kršenje GDPR-a.

Stanje kazni po zemljama s razlozima, opisima i iznosima možete pronaći na ovom linku:

https://www.enforcementtracker.com/#

Međutim, je li baš tako?

Bug.hr je objavio odličan članak nakon dobivanja i službenih odgovora od strane AZOP-a. Izdvojiti ćemo nekoliko rečenica:

67 upravnih sporova, bez novčanih kazni

Glava V Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka tako propisuje način postupanja Agencije za zaštitu osobnih podataka sukladno njezinoj nadležnosti te dostupne pravne lijekove.

Bitno je istaknuti odredbu članka 34. točke 4., u kojoj je navedeno kako protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Stoga, tek po pravomoćnosti rješenja kojim je određena mjera izrečena, moguće je odlukom izreći upravno novčanu kaznu, sukladno člancima 44. i 45. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

S tim u vezi, potrebno je istaknuti kako je u 2019. godini pred nadležnim upravnim sudovima pokrenut 41 upravni spor protiv rješenja Agencije, što predstavlja značajan porast u odnosu na 2018. godinu kada je ukupno pokrenuto 26 upravnih sporova.

Upravo zbog propisanih procesnih odredbi, odnosno potrebe prethodnog pravomoćnog okončanja postupka, u 2018. i 2019. godini nisu bili zadovoljeni potrebni preduvjeti za izricanje upravnih novčanih kazni.

97 korektivnih mjera

Također, Agencija je (zaključno s 20. siječnja 2020. godine) unutar postupanja iz svoje nadležnosti izrekla i 97 korektivnih mjera koje su se u najvećem dijelu odnosile na nalaganje ostvarivanja prava ispitanika, poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite, brisanje i uklanjanje osobnih podataka te zabranu daljnje obrade osobnih podataka bez odgovarajuće pravne osnove.

S obzirom na prethodno spomenute brojke o količinama upravnih sporova pokrenutih temeljem izrečenih mjera AZOP-a, po odlukama upravnih sudova i pravomoćnosti izrečenih kazni Hrvatska bi mogla zauzeti i visoko mjesto u broju izrečenih kazni na nezavisnom portalu s početka ovog teksta.

Pročitajte Bug.hr članak:

https://www.bug.hr/propisi/u-hrvatskoj-za-sada-bez-novcanih-kazni-zbog-gdpr-a-uz-stotinjak-korektivnih-13390