U sklopu provedbe EU projekta T4DATA izrađen je Priručnik za Službenike za zaštitu podataka kao rezultat međunarodne suradnje koja uključuje stručnjake, pravnike i nadzorna tijela različitih država članica, a koji mogu koristiti svi koji su uključeni u primjenu GDPR-a.

Priručnik opisuje i ilustrira praktične primjere uloge Službenika za zaštitu podataka i njegove specifične zadatke. Također se bavi općim pitanjima, poput razvoja zakonodavnog okvira u pogledu zaštite osobnih podataka i privatnosti u EU i šire, primjene načela odgovornosti iz GDPR-a, prava ispitanika, međunarodni prijenos podataka i dr.

Imamo dvije vijesti, dobru i jednu malo manje dobru.

Dobra vijest je da je besplatno dostupan svima zainteresiranima na ovoj stranici:

https://azop.hr/obavijesti/detaljnije/t4data-hrvatska-verzija-prirucnika-za-sluzbenike-za-zastitu-podataka-bespla

Malo manje dobra vijest je da Priručnik ima 268 stranica.

A zašto toliko stranica ima taj Priručnik?

Jer je uloga Službenika za zaštitu podataka vrlo kompleksna i zahtjevna.