Nažalost, ponavlja se prošlogodišnja priča u pojedinim školama.

Upravo smo iz nekih škola dobili fotografije obrazaca privola koje je navodno AZOO (Agencija za odgoj i obrazovanje) distribuirala po školama radi fotografiranja i snimanja učenika koji sudjeluju na školskim natjecanjima u organizaciji AZOO.

Netko je greškom u nekim školama uzeo stare, nevaljale obrasce privola.

AZOO ima nove ispravne obrasce privola, javno objavljene na

https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=7697&naziv=pravila-o-zastiti-osobnih-podataka-prikupljenih-u-svrhu-sudjelovanja-na-natjecanjusmotri-obrasci-

i mi smo ponosni da smo pomogli AZOO-u u izradi tih obrazaca.

Ne znamo kako se se ponovno po školama pojavili stari obrasci privola koji su neispravni, nezakoniti, i objasnit ćemo zašto je tome tako:

- nema podataka o Voditelju obrade a to je AZOO u konkretnom slučaju

-  traži se suglasnost organizatorima natjecanja za prikupljanje podataka o učenicima koji idu na natjecanje - tu nema mjesta privoli, ako neki učenik ide na natjecanje koje je organizirano temeljem određenih propisa, tada učenik mora dati osobne podatke da bi uopće sudjelovao. Ne može se tražiti privola za takvu svrhu, jer bi ista bila uvjetovana, a samo povlačenje takve privole i brisanje podataka ne bi bilo moguće, što je uvjet za slobodnu privolu

- unutar obrasca naveden je niz svrha za koje se traži privola, što je u suprotnosti s GDPR-om koji traži da se privola mora dati zasebno za svaku pojedinu svrhu

- unutar obrasca nije navedeno pravo na povlačenje privole i kako se povlači, odnosno, putem kojih kontakata

- unutar obrasca ne navode se ni ostala prava pojedinaca, kao pravo na pristup, brisanje, izmjene podataka i sl., i ne navodi se obvezni tekst koji pojašnjava da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja.

Na ovoj slici je fotografija nevaljalog obrasca privole.