Tri su člana GDPR Croatia Dream teama, i sva trojica imaju rođendane ovih dana, u razmaku od samo 8 dana...

Pa sretan im i usklađen rođendan želimo 😉

Prava je prilika da vam otkrijemo prvo pravilo GDPR-a.

Puni naziv GDPR-a je:

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

A prvo pravilo GDPR-a je da prethodno naveden naslov nikada, ali baš nikada ne smijete učiti napamet.

Zašto? Jer vam nikada neće trebati.

Samo upamtite ključ u naslovu: to je Uredba o zaštiti pojedinaca. To je jedino važno što svi moramo imati na umu.

A što štiti GDPR kad su u pitanju pojedinci?

Našu privatnost. To je to. To je sve.