Kako je AZOP krajem 2019. godine pokrenuo sveobuhvatni nadzor škola i pojedinih tijela javne vlasti, naglasak je stavljen na odabir i imenovanje Službenika za zaštitu podataka, njegovu prijavu u AZOP i javnu objavu njegovih kontaktnih podataka.

Ukoliko je vaša organizacija obvezna imenovati Službenika za zaštitu podataka, pri čemu škole i sva tijela javne vlasti, odnosno, javna tijela jesu obvezni to učiniti, i ukoliko ste ga imenovali i prijavili AZOP-u putem obrasca Izvješća o imenovanju Službenika za zaštitu podataka, koji je dostupan na AZOP web stranici:

https://azop.hr/images/dokumenti/217/izvjesce_o_imenovanju_sluzbenika_za_zastitu_podataka-selska.pdf

dužni ste kontakte Službenika za zaštitu podataka javno objaviti, najmanje email ili tel. broj na kojem je zaista dostupan.

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka trebali bi sadržavati informacije koje će ispitanicima i nadzornim tijelima omogućiti da lako dođu do službenika za zaštitu podataka (poštanska adresa, određeni telefonski broj i/ili određena adresa elektroničke pošte).

Ime službenika za zaštitu podataka ne mora se navesti u objavljenim podacima za kontakt. Premda se navođenje tih podataka može smatrati dobrom praksom, voditelj obrade ili izvršitelj obrade i službenik za zaštitu podataka odlučuju je li to potrebno ili korisno u konkretnim okolnostima .

Naravno, trebate svim članovima vašeg tima, odnosno, zaposlenicima dati podatke o imenu i kontakt podacima Službenika za zaštitu podataka.

Prilažemo i link na mišljenje AZOP-a:

https://azop.hr/info-servis/detaljnije/obveze-sluzbenika-za-zastitu-podataka