Danas smo imali prilike vidjeti na Data Protection Day 2020 konferenciji u organizaciji AZOP-a kako se jednostavnim i sažetim tekstom može izraditi Obavijest o privatnosti za sve sudionike javnog događanja.

Pri tom je važno naglasiti da se ova Obavijest odnosi na takvu vrstu javnog događanja na kojem svaki sudionik objektivno i razumno treba očekivati da će se događanje snimati ili fotografirati.

Međutim, ukoliko organizacija organizira javno događanje na kojem sudionici ne bi trebali objektivno i razumno očekivati fotografiranje i snimanje događanja, tada je organizator dužan osigurati ovakve obavijesti o privatnosti na vidljivim mjestima na ulazu u sam prostor, koje će sadržavati više informacija iz članka 13. GDPR-a, konkretno:

- tko je voditelj obrade fotografija i snimki
- na koji rok ih pohranjuje
- gdje će fotografije i snimke biti objavljene
- u koju svrhu se događanje fotografira ili snima
- koja su prava sudionika s obzirom na GDPR (pravo na pristup, prigovor i brisanje) i kako ih ostvariti, odnosno, na koji kontakt

Ukoliko se sudjelovanje javnom događanju naplaćuje, tada bi poštena praksa nalagala da se Obavijest o privatnosti omogući prije kupnje ulaznica.