Zaštita podataka prema pravu EU ni na koji način nije ograničena na automatsku obradu podataka.

EU pravni okvir zaštite podataka uključuje i pohranu osobnih podataka u neautomatizirani sustav pohrane, odnosno, posebno strukturiran skup dokumenata u papirnatom formatu.

Ključni termin ovdje je "strukturirani skup", odnosno, onaj skup koji kategorizira skupove osobnih podataka i čini ih pristupačnima prema određenim kriterijima, odnosno, ako su strukturirani na način koji omogućuje brže pronalaženje informacija. Na primjer, ako poslodavac prikuplja papirnu dokumentaciju papirnu naslova 'Raskidi ugovora', koja sadrži sve pojedinosti o raskidima ugovora zaposlenika u posljednjih godinu dana i koji su razvrstani abecednim redom, takav skup papira predstavlja strukturiran skup dokumenata u papirnatom formatu i predmetom je GDPR-a.