Želja nam je pomoći osnovnim školama da je dočekaju spremne priloženim obrascem privole.

Fotografiranje i snimanje učenika i javna objava njihovih pojedinačnih fotografija i snimki i drugih podataka temelje se na privoli. Kako se ovdje konkretno radi o osnovnim školama, odnosno, učenicima mlađim od 16 godina, tada privolu može dati isključivo nositelj roditeljske odgovornosti.

Uvijek dajte nositeljima roditeljske odgovornosti po dva primjerka obrasca privole na potpis, tako da jedan primjerak ostane roditeljima kako bi znali što su potpisali, koja su im GDPR prava i kako ih ostvariti.

I vodite evidenciju prikupljenih i naknadno povučenih privola.