I pri tom se ne smiju navoditi niti vidjeti podaci koji nisu nužni za dostavu kao što je OIB ili da je riječ o Opomeni.

Imajući u vidu odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka pismena (računi) bi se trebali na prikladan način pakirati i to tako da sadržaj pismena bude na odgovarajući način zaštićen od neovlaštenog uvida i dr. Naime, prijenosom uključivo i stavljanjem pismena u poštanski sandučić bez odgovarajuće zaštite (račun bez omotnice/kuverte, a koji ponekad sadrži velik opseg osobnih podataka) dolazi do opasnosti od zloupotrebe osobnih podataka korisnika usluga, budući da dostavljanjem na neadekvatan način osobni podaci postaju dostupni za to neovlaštenim osobama, odnosno svim osobama koje imaju fizički pristup takvoj pošiljci, od njezinog slanja do preuzimanja od strane primatelja.

Zaključno, zaštita od neovlaštenog pristupa podrazumijeva dostavljane računa u zatvorenim kuvertama putem poštanskih sandučića. Stoga, preporuka je Agencije za zaštitu osobnih podataka da se isti kuvertiraju, a sve radi zaštite osobnih podataka korisnika usluga.

Stavljanjem na kuvertu pored imena i prezimena te adrese primatelja  još i oznake „opomena“ neizravnim načinom ulazi se u sferu privatnosti određene osobe tj. njezine obveze koje ima prema društvu, bez prethodne privole i dopuštenja, postaju dostupne široj javnosti  odnosno svim osobama koje dolaze u dodir s takvom pošiljkom  (npr. poštar, susjed, član obitelji). Slijedom navedenog, dajemo preporuku da bi se trebalo voditi računa o zaštiti privatnosti fizičkih osoba te bi se opomena trebala dostaviti na način propisan za osobnu dostavu bez oznake „opomena„ na vanjskom dijelu kuverte.

Mišljenja AZOP-a o ovim temama su na slijedećim linkovima:

https://azop.hr/info-servis/detaljnije/dostava-racuna-i-poduzimanje-odgovarajucih-mjera-zastite

https://azop.hr/info-servis/detaljnije/preporuka