Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, člankom 79. propisan je obavezni sadržaj računa, propisano je da račun mora sadržavati, između ostalog ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja).

Porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti, dok se člankom 9. stavkom 1. točkom 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje da u sadržaju računa, između ostalog, mora biti navedena oznaka operatera (osobe koja obavlja poslove) na naplatnom uređaju.

Slijedom navedenog, a sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom razvidno je kako su navedenim propisima predviđeni obvezni elementi koje račun mora sadržavati, te je kao jedan od obvezatnih elemenata računa i oznaka operatera.

Dakle, s aspekta zaštite osobnih podataka, račun koji ispostavlja pravna osoba u dijelu u kojem je navedena „oznaka operatera“, u konkretnom slučaju ime i prezime zaposlenika koji obavlja poslove naplate na naplatnom uređaju, predstavlja prekomjernu obradu osobnih podataka. Primjenom načela razmjernosti i smanjene količine podataka u postupku obrade osobnih podataka poslodavac je dužan voditi brigu o opsegu osobnih podataka koji se obrađuje na način da se u svrhu zaštite privatnosti zaposlenika istakne eventualno ime zaposlenika ili nekazujuća šifra.

 

Više o temi na:

https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/isticanje-imena-i-prezimena-radnika-na-racunu