AZOP je zaprimio konkretan upit vezan za zahtjev novinara u svezi dostave određenih osobnih podataka bivše zaposlenice škole.

S tim u vezi, AZOP iznosi sljedeće:

U konkretnom slučaju s obzirom da se radi o upitu novinara u primjeni je Zakon o medijima kao poseban zakon koji zajamčuje pravo novinara na dostupnost javnih informacija (čl. 6). Prilikom davanja informacija koje novinar traži svakako je potrebno voditi brigu o zaštiti osobnih podataka na način i pod uvjetima kako to propisuje Zakon o medijima i GDPR.

Slijedom svega navedenog, s aspekta zaštite osobnih podataka, kod donošenja odluke o davanju podataka drugim primateljima potrebno je utvrditi postojanje zakonskih uvjeta za dostavu traženih podataka uvažavajući načelo razmjernosti u obradi osobnih podataka te načelo smanjenja količine podataka.

Također, potrebno je voditi računa, kako se radi o podacima bivše zaposlenice škole te samim time voditelj obrade mora postupati sa povećanom pažnjom u svezi dostave istih.

Dakle, u konkretnom slučaju, a uzimajući u obzir odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, kako za dostavu traženih podataka, s aspekta zaštite osobnih podataka, ne postoji odgovarajući pravni temelj iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, a tako niti zakonita/opravdana svrha. Voditelj obrade, u konkretnom slučaju, treba pristupiti odgovorno i savjesno te sa stajališta zaštite osobnih podataka ne bi trebao činiti dostupnim tražene podatke, osobito uzimajući u obzir da se takvim postupanjem može narušiti privatnost pojedinaca (bivše zapolesnice).

 

Mišljenje AZOP-a je dostupno ovdje:

https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/novinarski-zahtjev-za-dostavom-osobnih-podataka-bivse-zaposlenice-skole