Sukladno čl.34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/18) svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) može Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

Zahtjev za zaštitu prava možete podnijeti na sljedeće načine:

- osobno

- pisanim putem na adresu:Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb

- poslati fax na broj: 01/ 46-090-99

- poslati e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zahtjev za zaštitu prava treba biti razumljiv i potpun.

Osnovni podaci koje je potrebno navesti u zahtjevu za zaštitu prava: - ime, prezime/naziv i adresa – podaci su potrebni radi provođenja postupka i dostave odgovora - navesti u čemu se sastoji povreda prava - u slučaju potrebe na traženje Agencije bit ćete zamoljeni dostaviti preslike akata ili dokumenata u svezi rješavanja povrede prava po Vašem zahtjevu