Sve na jednom mjestu, u jednom članku:

https://www.linkedin.com/pulse/vanjski-slu%C5%BEbenik-za-za%C5%A1titu-podataka-igor-barlek