Pojedinac je bio svjedok tijekom saslušanja parlamentarnog odbora austrijskog parlamenta. Suprotno njegovoj želji, objava zapisnika sa saslušanja, koja uključuje njegovo puno ime, objavljena je na web stranici austrijskog parlamenta. Ispitanik se žalio austrijskom nadzornom tijelu za zaštitu podataka i zatražio brisanje svojih podataka u skladu s člankom 17. GDPR-a, navodeći da je radio kao prikriveni istražitelj i da bi objava koja otkriva njegov identitet utjecala na njegovu sposobnost da obavlja svoj posao.

Nadzorno tijelo je odbacilo pritužbu s obrazloženjem da nema nadležnost nad radom parlamentarnog odbora prema nacionalnom pravu, jer je odbor dio zakonodavnog tijela, a izvršna vlast ne može nadzirati zakonodavnu vlast. Pojedinac se žalio na ovu odluku koja je došla na stol i Europskom sudu.

Europski sud je smatrao da se GDPR primjenjuje na tijela koja je uspostavilo zakonodavno tijelo kad aktivnosti odbora ne potpadaju pod definiciju nacionalne sigurnosti i da nadzorno tijelo ima nadležnost za rješavanje pritužbe.

U svojoj presudi dodatno su naglasili:

  • da se neka aktivnost ne može smatrati izvan opsega GDPR-a samo iz razloga što je provodi istražni parlamentarni odbor u vršenju svoje ovlasti nadzora nad izvršnim tijelima
  • da se aktivnosti parlamentarnog odbora, čija je svrha bila istražiti aktivnosti policijskog tijela zbog sumnje u politički utjecaj na to tijelo, ne mogu automatski smatrati aktivnostima koje se tiču nacionalne sigurnosti prema čl. 2(2)(a) GDPR.
  • ako je država članica odlučila, u skladu s člankom 51. stavkom 1. GDPR-a, uspostaviti svoje nadzorno tijelo i nije joj izričito dodijelila ovlasti za nadzor nad izvršnim odborima, da će nadzorno tijelo imati nadležnost za to.

Europski sud je opravdao ovo stajalište pozivajući se na načelo izravnog učinka u pravu EU. Članak 77. stavak 1. i 55. stavak 1. GDPR-a dovoljno su jasni da njihova provedba ima izravan učinak. Stoga, kada država članica EU odluči uspostaviti nadzorno tijelo za zaštitu podataka, to tijelo ima sve ovlasti koje su mu dodijeljene GDPR-om.

Zakonodavna tijela EU su prilikom donošenja GDPR-a predvidjela i posebna ograničenja za GDPR u pogledu diobe vlasti. Članak 55. stavak 3. GDPR-a izričito navodi da nadzorna tijela za zaštitu podataka nisu nadležna za nadzor postupaka obrade od strane sudova u njihovoj pravosudnoj funkciji.  Zaključno, da se GDPR-om htjelo uvesti izuzeće za parlamentarne odbore, to bi se i navelo unutar teksta GDPR-a.

 

Presuda Europskog suda je ovdje:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281303&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4730972

Image from FreePik

#gdprcroatia