Svi mi znamo i svjesni smo koliko je tijekom dojagostike i liječenje u pojedinim slučajevima od ključnog značaja liječniku prikupiti i informacije o obiteljskoj anamnezi, odnosno, informacije o bolestima u užoj i široj obitelji, koji su često veoma važni za otkrivanje točne prirode bolesti. Posebno su važne informacije o bolestima u bližoj obitelji (roditelji, braća i sestre, djeca, ujaci, stričevi, tete), kada liječnik postavlja pitanja o svim bolestima za koje naslijeđe igra bitnu ulogu, kao npr. tuberkuloza, šećerna bolest, hipotenzija i hipertenzija, bolesti srca, maligniteti, mentalni poremećaji, pretilost, hemofilija i ostale.
 
No, istovremeno, GDPR u svom članku 14. nalaže voditelju obrade (liječniku ili zdravstvenoj ustanovi) da obavijesti osobu da je prikupio njene osobne podatke iz drugog izvora i ne izravno od nje, pa bi tako i članove obitelji liječnici morali informirati da imaju njihove osobne podatke kao i zdravstvene podatke.
 
Ipak, ovaj zahtjev članka 14. GDPR-a ima svoja izuzeća opisana u članku 14. stavku 5. GDPR-a, posebice ako postoji obveza čuvanja profesionalne tajne kakva je suštinski i duboko ukorijenjena u zdravstvenom sustavu.
 
O tome na sveobuhvatan način govori točka 67. Smjernica WP29 o transparentnosti na temelju Uredbe 2016/679 donesenih 2017. i zadnje revidiranih 11. travnja 2018., dostupnih na AZOP stranicama:
https://azop.hr/wp-content/uploads/2020/12/smjernice-o-transparentnosti-1.pdf
 
"Zdravstveni djelatnik (voditelj obrade podataka) pod obvezom je čuvanja profesionalne tajne s obzirom na zdravstvene informacije svojih pacijenata.
 
Pacijent (s obzirom na kojeg se primjenjuje obveza čuvanja profesionalne tajne) pruži zdravstvenom djelatniku informacije o svojem zdravlju koje se odnose na genetski uvjetovano oboljenje koje ima i niz njegovih bliskih rođaka. Pacijent zdravstvenom djelatniku pruži i određene osobne podatke o svojim rođacima (ispitanicima) koji imaju isto oboljenje.
 
Od zdravstvenog se djelatnika ne zahtijeva da tim rođacima pruži informacije iz članka 14. jer se primjenjuje izuzeće iz članka 14. stavka 5. točke (d).
 
Ako bi zdravstveni djelatnik tim rođacima pružio informacije iz članka 14., prekršio bi obvezu čuvanja profesionalne tajne koju ima prema svojem pacijentu."
 
Image by Drazen Zigic on Freepik
 
#gdprcroatia