Fizička osoba ugovorila je određene usluge s tvrtkom koja izrađuje web stranice i snima marketinške materijale i radi razmjene detalja i dogovora oko usluga u više navrata razgovarali su telefonom.
 
Te razgovore je tvrtka snimala, sa svrhom osiguranja dokaza o nalozima klijenta, praćenja detalja naloga i njihovog izvršenja, kao i u svrhe upravljanja prigovorima klijenata.
 
No, ugodna suradnja je pukla uslijed različitih tumačenja dogovora i ugovorenih usluga, pa je pojedinac zatražio kopije snimki razgovora.
 
Tvrtka mu je odbila dati kopije razgovora i ponudila mu je da može doći do njih preslušati ih.
 
Naravno, pojedinac se požalio nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, koje se jasno odredilo u konkretnom slučaju:
 
- tvrtka je imala pravo snimati telefonske razgovore s obzirom da se dobar dio radnih naloga i zahtjeva klijenta davao tijekom telefonskih razgovora, čime je postignuta tražena nužnost snimanja razgovora s obzirom na ispunjenje ugovornih obveza prema članku 6. stavku 1. točki b. GDPR-a. Izvršenje ugovorne obveze je bilo ovdje valjani pravni temelj jer je bilo definirano i samim ugovorom o pružanju usluga prema klijentu, ali nije bilo informacija na koji rok se te snimke zadržavaju
 
- pravo na dobivanje kopije osobnih podataka, odnosno, snimke razgovora nije neko dodatno pravo, već jasna obveza iz članka 15. GDPR-a, pri čemu davanje sažetka ili privremenog pristupa preslušavanjem nije dovoljno za ispunjenje te obveze, bez obzira što se u toj snimci čuju i riječi zaposlenika tvrtke
 
- pojedinac koji traži kopiju snimka ne mora navoditi razloge svog zahtjeva, zahtjev se mora ispuniti pa makar tvrtka smatrala da će pojedinac koristiti snimku u budućoj tužbi
 
- tvrtka se ne može braniti da će davanjem kopije snimke razgovora doći do otkrivanja poslovnih tajni tvrtke, tim više što se prema nacionalnim propisima snimke razgovora ne smatraju poslovnom tajnom
 
Slučaj je završio prilično velikom kaznom od 40.000 EUR.
 
 
Više o slučaju iz Belgije:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=APD/GBA_(Belgium)_-_57/2023&mtc=today
 
Image from FreePik
 
#gdprcroatia