Agencija je zaprimila upit u pogledu mogućnosti da novi poslodavac kontaktira bivšegposlodavca kako bi provjerio istinitost podataka navedenih u životopisu te može li bivši poslodavac odavati podatke o bivšem radniku.
 
Agencija je u mišljenju navela kako se sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o radu, osobni podaci radnika smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno ovim ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.
 
Uzimajući u obzir činjenicu da pravo na zaštitu osobnih podataka pravo nije apsolutno već podliježe ograničenjima, iz svega jasno proizlazi kako je inherentno ovlaštenje poslodavca da u slučaju sumnje u neistinitost podataka dostavljenih uz prijavu na natječaj/životopis može provjeriti/verificirati sadržaj dostavljenih navoda (o obrazovanju, iskustvu, poslovima, jezicima i sl.) na način da kontaktira prethodnog poslodavca, no samo u slučaju da je to nužno za zasnivanje radnog odnosa, odnosno ukoliko se radi o provjeri uvjeta čije ispunjenje je nužno za zasnivanje radnog odnosa, te je takve podatke bivši poslodavac ovlašten dati.
 
Izvadak je to iz Godišnjeg izvješća o radu AZOP-a za 2022. godinu, koje je dostupno na stranicama Hrvatskog sabora:
 
https://www.sabor.hr/godisnje-izvjesce-o-radu-agencije-za-zastitu-osobnih-podataka-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-3?t=138262&tid=211632
 
Image from FreePik
 
#gdprcroatia