Agencija je zaprimila upit u pogledu mogućnosti jedinice lokalne samouprave da putembespilotnih letjelica – dronova bez suglasnosti vlasnika i bez obavijesti snima tuđe parcele u svrhu obračuna komunalnih naknada za potrebe jedinice lokalne samouprave.
 
U mišljenju Agencija je navela kako su tijela jedinica lokalne samouprave (općine) ovlaštena naplaćivati komunalnu naknadu sukladno posebnim propisima (npr. Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnoj naknadi i sl.), a koja se obračunava sukladno stvarno korisnoj površini stambenog objekta te se može provjeriti na razne načine, pa je tako jedan od načina predstavlja i korištenje suvremenih tehnologija, kao i bespilotnih letjelica (dronovi).
 
Kod predmetne vrste uporabe dronova isključiva svrha je pravilni obračun i kontrola obračuna za plaćanje komunalne naknade, dok je (eventualna) obrada osobnih podataka samo nužna posljedica takvog snimanja.
 
Isto tako, Agencija je u mišljenju navela kako je kod snimanja putem dronova često puta nemoguće utvrditi identitet fizičke osobe budući da se radi o snimanju s velike visine,pa se ne može govoriti o obradi osobnih podataka u smislu članka 4. Opće uredbe o zaštiti podataka, osim ukoliko pojedina dron kamera ima visoko tehnološku mogućnost identifikacije pojedinaca i s velike visine.
 
Izvadak je to iz Godišnjeg izvješća o radu AZOP-a za 2022. godinu, koje je dostupno na stranicama Hrvatskog sabora:
 
https://www.sabor.hr/godisnje-izvjesce-o-radu-agencije-za-zastitu-osobnih-podataka-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-3?t=138262&tid=211632
 
#gdprcroatia