Agencija je zaprimila upit u pogledu mogućnosti audio snimanja sastanka suvlasnika, te je navela kako bi mogućnost audio snimanja sastanka suvlasnika, suvlasnici mogli razraditi putem međuvlasničkog ugovora/internog akta, dok bi se privola trebala primjenjivati supsidijarno.
 
Također, navodimo kako se obrada osobnih podataka putem audio snimanja razgovora
suvlasnika na zajedničkim sastancima može smatrati prilično invazivnom metodom obrade osobnih podataka koja bi se trebala primjenjivati izuzetno, u situacijama kada manje invazivnim metodama (npr. vođenje zapisnika sa sastanka) nije moguće postići željenu svrhu postupanja, a sve sukladno načelima obrade osobnih podataka iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, a osobito načelu smanjenja količine podataka.
 
Izvadak je to iz Godišnjeg izvješća o radu AZOP-a za 2022. godinu, koje je dostupno na stranicama Hrvatskog sabora:
 
https://www.sabor.hr/godisnje-izvjesce-o-radu-agencije-za-zastitu-osobnih-podataka-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-3?t=138262&tid=211632
 
Image from FreePik
 
#gdprcroatia