Španjolsko nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka je kaznilo TV kuću s 30.000 EUR zbog propusta u prikrivanju glasa žrtve silovanja tijekom audio snimanja njenog svjedočenja na sudu svih teških trenutaka koje je prolazila.
 
Da, glas osobe, njegova boja, način izgovora, tehnike izgovora, naglaska i primjenjene gramatike, sve su to značajke temeljem kojih možemo vrlo lako prepoznati određenu osobu i identificirati je.
 
Iz tog razloga se audio snimka itekako valja smatrati osobnim podatkom snimljene osobe.
 
Samom snimkom možemo detektirati i okvirnu starost osobe, spol, zdravstveno i emocionalno stanje i ostale sociološke i kulturološke aspekte konkretnog pojedinca.
 
Jasno je da je obrada audio snimke pojedinca zapravo obrada osobnih podataka, i u konkretnom slučaju radi se o mediju čije su slobode informiranja zajamčene GDPR-om te su samim time manje ograničeni samim GDPR-om.
 
Mediji obrađuju osobne podatke pojedinaca u svrhu izvješćivanja javnosti o slučajevima i temama od značajnog javnog interesa i takav pravni temelj zaista i postoji u člancima 6. i 9. GDPR-a.
 
No, pri tom mediji uvijek moraju uzeti u obzir da hrvatski Zakon o medijima kaže da nema povrede prava na zaštitu privatnosti ako u pogledu informacije prevladava opravdani javni interes nad zaštitom privatnosti u odnosu na djelatnost novinara ili na informaciju (članak 8. Zakona o medijima), odnosno, prevladava li javni interes za informacijama u odnosu na samo temeljno ljudsko pravo pojedinca na zaštitu privatnosti i obiteljskog života, koje u temelju utvrđuju Opća deklaracija o ljudskim pravima UN-a iz 1948. godine i Europska Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
 
U konkretnom slučaju ne može pravo pojedinca na zaštitu privatnosti biti pregaženo nekim interesom javnosti o kojoj se to žrtvi nasilja radi, te je javno objavljeni audio zapis morao prikriti identitet konkretne žrtve.
 
Kazna je na kraju umanjena s inicijalnih 50.000 EUR jer je TV kuća priznala propust i odmah platila kaznu.
 
 
 
Više o kazni u Španjolskoj:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_PS-00192-2022&mtc=today
 
 
Photo by Anete Lusina from Pexels