Zato smo ovo pitanje u naslovu prvo postavili s ljudske strane pitajući se što radi netko sa snimkama s obližnje plaže.
 
Ne možemo dokučiti racionalne razloge zašto bi itko postavio video nadzor na plaži, kakav slučaj prenosimo iz jednog medija, a za koji nam je javio jedan od vjernih čitatelja.
 
Da ne govorimo o zakonitosti takvog rješenja. U konkretnom slučaju radi se o pomorskom dobru, drugim riječima, o javnom prostoru.
 
u Hrvatskoj se člankom 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) video nadzor javnih površina može vršiti od strane državne vlasti i jedinica lokalne i regionalne uprave te pravnih osoba s javnim ovlastima ili koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.
 
https://morski.hr/2022/06/23/sto-pobogu-radi-drzava-postavio-kamere-na-prethodno-ilegalno-betonirano-pomorsko-dobro/