Prateći slučaj iz Italije odgovor je jasan - ne bez jasnog pristanka tih osoba ili ako nije nužno zbog značajnog javnog interesa.
 
Radilo se o mediju koji je pratio sudski proces u kojem je bio involviran istospolni par, ali su prilikom javne objave članka pogreškom objavili i njihove osobne podatke.
 
Oboje su zatražili uklanjanje tog članka u medijima i isto je izvršeno dan kasnije, no, članak je ipak bio određen broj sati javno dostupan i posjećivan.
 
Šteta je učinjena uz epilog od 40.000 EUR kazne mediju.
 
Što kaže GDPR u ovakvim slučajevima?
 
GDPR nalaže da slobode medija, odnosno, slobode izražavanja i informiranja, među ostalim novinarskog, akademskog, umjetničkog i/ili književnog izražavanja moraju biti usklađene s pravom na zaštitu osobnih podataka.
 
Na obradu osobnih podataka isključivo u novinarske svrhe ili u svrhe akademskog, umjetničkog ili književnog izražavanja trebalo bi primjenjivati odstupanja ili izuzeća od određenih odredaba GDPR-a, ako je to potrebno kako bi se uskladilo pravo na zaštitu osobnih podataka s pravom na slobodu izražavanja i informiranja. To bi se posebno trebalo primjenjivati na obradu osobnih podataka u audiovizualnom području te u novinskim i medijskim arhivima.
 
Radi uzimanja u obzir važnosti prava na slobodu izražavanja u svakom demokratskom društvu potrebno je široko tumačiti pojmove u vezi s tom slobodom, kao što je novinarstvo.
 
No, s druge strane GDPR ima svoj članak 9. kojim se strogo regulira područje postupanja s posebnim kategorijama osobnih podataka.
 
Među takve osobne podatke spadaju i podaci o spolnom životu i seksualnoj oprijentaciji i općenito se zabranjuje obrada takvih osobnih podataka, osim ukoliko nije zadovoljena barem jedna od 10 iznimki od zabrane obrade osobnih podataka.
 
U konkretnom slučaju primjenive iznimke bi bile:
 
- izričita privola pojedinaca
 
- ako su ih sami već objavili
 
- ako je objava osobnih podataka nužna za potrebe značajnog javnog interesa na temelju prava EU ili RH koje je razmjerno željenom cilju te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika
 
Očigledno je talijansko nadzorno tijelo utvrdilo da otkrivanje osobnih podataka istospolnog para i privatnih detalja o posvojenju dijeteta nije bilo nužno za potrebe značajnog javnog interesa, ako je isti uopće postojao.
 
Više o talijanskom slučaju:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali_(Italy)_-_9779098&mtc=today
 
 
 
 
Image by Steve Johnson from Pixabay