Velika hvala MIPRO skupu i Agenciji za zaštitu osobnih podataka na kontinuiranoj podršci našoj organizaciji okruglih stolova na temu zaštite osobnih podataka

Velika hvala izvrsnim i relevantnim panelistima:

Marko Šijan, AZOP

William Bello, IAPP

Natalija Parlov Una, TÜV NORD ADRIATIC

Nikolina Staničić, Ericsson NT

Alen Delic, HUMS

Danko Pigac, 1GDPR

bez kojih ne bi bilo moguće organizirati tako kvalitetnu diskusiju kakvu smo imali na MIPRO 2022 okruglom stolu "Jesmo li sigurni?" povodom 4 godine primjene GDPR-a.

 

Snimka okruglog stola dostupna je svima na linku:

www.youtube.com/watch?v=CAs7kGBOa7o

 

Moderator i suorganizator: Igor Barlek, GDPR Croatia